JavaScript is required to use Bungie.net

Aktualizacja Destiny 2 1.1.4

Szturmy
 • Unikalne nagrody w nocnych szturmach
  • Wśród nagród znajdują się legendarne bronie i egzotyczne akcesoria
  • Zwiększenie prawdopodobieństwa zdobycia broni po osiągnięciu progów punktowych
 • Mniejsza powtarzalność szturmów
  • Jeden szturm nie będzie pojawiał się w playlistach dwa razy pod rząd
 • Karta wyzwania
  • Zwiększono maksymalną karę do mocy z 40 do 45
 • Naprawiono problem, przez który „Drzewo prawdopodobieństwa” nie kończyło się natychmiast po śmierci Valusa Thuuna, jeśli został zabity bardzo szybko
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom dotarcie do potyczki z bossem w „Świecie ogrodów”
 • Naprawiono problem, przez który nie przyznawano punktów za zniszczenie pojazdów
 • Naprawiono problem z przyznawaniem punktów za kule w obszarach publicznych


Inne
 • Mniej dublowania przedmiotów egzotycznych
  • Stworzono zabezpieczenia przed tworzeniem kolejnych duplikatów przedmiotów egzotycznych z egzotycznych engramów
 • Naprawiono błąd z niewłaściwym wyświetlaniem śledzonych statystyk przez niektóre emblematy
 • Soczewka Prometeusza poprawnie pojawia się w kolekcji broni egzotycznych graczy, którzy nie posiadają Klątwy Ozyrysa i zdobyli przedmiot od Xûra
 • Zmniejszono czas interakcji z nadajnikami patrolowymi i totemami aktywności z trzech do jednej sekundy
 • Naprawiono błąd, przez który zastosowanie lub podgląd barw na przedmiocie powodował powrót do pierwszej strony z barwami


Sandbox

Broń
 • Karabiny pulsacyjne
  • Zwiększono obrażenia PvE wszystkich karabinów pulsacyjnych o 16%
  • Zwiększono szybkostrzelność przystosowanych i potężnych karabinów pulsacyjnych
   • Przystosowane: z 360 do 390 pocisków na minutę (+8,3%)
   • Potężne: z 320 do 340 pocisków na minutę (+6,3%)
  • Zwiększono obrażenia bazowe przystosowanych, potężnych i szybkostrzelnych karabinów pulsacyjnych
   • Przystosowane: z 14,5 do 16 (+10,3%)
   • Potężne: z 16 do 18 (+12,5%)
   • Szybkostrzelne: z 12 do 12.5 (+4,2%)
   • Zwiększono mnożnik precyzji lekkich karabinów pulsacyjnych z 1,5x do 1,6x (+6,7%)
   • Zmniejszono mnożnik precyzji przystosowanych karabinów pulsacyjnych z 1,55x do 1,475 (-5,8%)
   • Uwaga od projektantów: Biorąc pod uwagę powyższe wzmocnienia obrażeń bazowych i szybkostrzelności, uszkodzenia precyzyjne pozostaną na poziomie podobnym do dotychczasowego. Większość wzmocnień będzie dotyczyć trafień w korpus, ale ogólny poziom obrażeń precyzyjnych pozostanie na podobnym poziomie.

 • Karabiny zwiadowcze
  • Zwiększono obrażenia PvE wszystkich karabinów zwiadowczych o 15%
   • Zwiększono obrażenia bazowe potężnych karabinów zwiadowczych z 37 do 40 (+8,1%)

 • Rewolwery
  • Zwiększono obrażenia PvE wszystkich rewolwerów o 15%
   • Rewolwery precyzyjne zadają 0,1x więcej obrażeń precyzyjnych, wzrost z 1,5x do 1,6x (+6,6%)
  • Poprawiono celność strzałów bez celowania przy użyciu kontrolerów na konsolach i PC o 33%
  • Poprawiono celność strzałów mierzonych przy użyciu kontrolerów na konsolach i PC o 25%

 • Broń boczna
  • Zwiększono obrażenia PvE wszystkich broni bocznych o 15%
  • Poprawiono celność strzałów bez celowania; zmniejszono rozrzut o 20%
  • Poprawiono celność strzałów mierzonych; zmniejszono rozrzut o 12%
  • Zwiększono rozmiar wyposażenia (pozwalając na przechowywanie większej ilości amunicji w rezerwie)
  • Odległość bez redukcji obrażeń dystansowych jest teraz o 1 m większa
  • Zwiększona szybkość ruchu w trakcie celowania

 • Pistolety maszynowe
  • Zwiększono obrażenia PvE wszystkich pistoletów maszynowych o 10%
  • Ustawiono optykę na poziomie 1,3x
  • Zwiększono rozmiar wyposażenia (pozwalając na przechowywanie większej ilości amunicji w rezerwie)

 • Liniowe karabiny fuzyjne
  • Zwiększono obrażenia PvE wszystkich liniowych karabinów fuzyjnych o 50%
  • Poprawiono asystę celowania
  • Zmniejszono mnożnik drgań

 • Strzelby
  • Zwiększono obrażenia PvE wszystkich strzelb o 35%
  • Zwiększono rozmiar wyposażenia (pozwalając na przechowywanie większej ilości amunicji w rezerwie)
  • Zwiększono asystę celowania dla strzelb precyzyjnych SUROS

 • Karabiny snajperskie
  • Zwiększono obrażenia PvE:
   • O 20% dla wrogów z żółtym paskiem zdrowia
   • O 40% dla wrogów z czerwonym paskiem zdrowia
  • Zwiększono obrażenia precyzyjne, które skalują się teraz wraz z szybkostrzelnością
   • Zmiana z mnożnika ogólnego 2,5x na mnożnik od 3,0x przy najniższej szybkostrzelności do 3,5x przy najwyższej szybkostrzelności
  • Poprawiono asystę celowania
  • Zwiększono rozmiar wyposażenia (pozwalając na przechowywanie większej ilości amunicji w rezerwie)

 • Granatniki
  • Zwiększono promień wybuchu
   • Granatniki z bębnem: +0,5 m
   • Granatniki jednostrzałowe: +1,0 m

 • Mininarzędzie MIDA
  • Ograniczono optykę Mininarzędzia MIDA do poziomu innych pistoletów maszynowych
  • Usunięto łączenie lekkich cech Mininarzędzia MIDA z innymi lekkimi cechami
  • Dopasowano szybkość ruchu gracza do Multinarzędzia MIDA
 • Karabiny automatyczne
  • Zmniejszono zasięg wszystkich precyzyjnych karabinów automatycznych o 10
  • Zmniejszono asystę celowania wszystkich precyzyjnych karabinów automatycznych

Cechy
 • Zwiększono obrażenia PvE dla następujących cech:
  • Potężne rezerwy
   • Z 1,12x do 1,30x (+16%)
  • Zabójczy magazynek
   • Z 1,33x do 1,53x (+15%)
  • Szał
   • Z 1,33x do 1,65x przy potrójnej kumulacji
   • Zwiększono czas trwania z 3 do 3,5 sekundy

 • Ważka
  • Wzmocnienie obrażeń
   • Z 50 do 65 (+30%)
   • Dodatkowe 30% obrażeń przeciwko wrogom
  • Odświeżony efekt wizualny

 • Eksplodujące pociski
  • Zmniejszono obrażenia PvE eksplodujących pocisków o 15%
  • Zwiększono obrażenia PvE broni bazowych, aby zrekompensować powyższą zmianę

 • Hiena cmentarna
  • Zmiana poziomu przeładowania magazynka z 30% do 50%

 • Detonator czasowy
  • Podział obrażeń zmieniono na: 55 od eksplozji / 45 bezpośrednich (poprzedni podział zapewniał większe obrażenia bezpośrednie)

Zdolności
 • Przyspieszono regenerację superzdolności z 6:40 min do 5 min
 • Każdy punkt Mobilności od 2 do 10 zapewnia większy przyrost szybkości ruchu gracza
 • Znikające kroki (niewidzialność po uniku) oraz Zasłona dymna (niewidzialność po użyciu bomby dymnej)
  • Unik pozostaje niezmieniony, nadal przerywając asystę celowania i namierzanie pocisków na czas trwania uniku
  • Niewidzialność zapewniana przez Znikające kroki nie przerywają już asysty celowania ani namierzania pocisków w PvP (bez zmian w PvE)
  • O 1 sekundę zwiększono czas trwania niewidzialności zapewnianej przez Znikające kroki
  • Niewidzialność po użyciu bomby dymnej została wydłużona o 1 sekundę
 • Zwiększono prędkość ruchu superzdolności związanych z walką wręcz (Pięść spustoszenia, Tarcza Wartownika i Kostur elektryczny)
  • Gdy te zdolności są aktywne, prędkość biegu automatycznie ustawiana jest na najwyższym możliwym poziomie (niepotrzebne są dodatkowe cechy)
  • Postacie automatycznie biegną, gdy zażądasz ruchu do przodu
  • Zwiększone przyspieszenie ruchu, pozwalające niemal natychmiast osiągnąć maksymalną prędkość

Tytan
 • Ponownie zwiększa odległość, jaką przemierza gracz w trakcie taranowania z powietrza (Cios tarczą, Katastrofalne uderzenie oraz Cios młota) do 4,5 m
 • Uniesienie
  • Uniesienie boczne
   • Zwiększa maksymalną prędkość Uniesienia bocznego
  • Uniesienie katapultujące
   • Zwiększono poziome przyspieszenie po aktywacji Uniesienia katapultującego
   • Zwiększono aktywny czas Uniesienia katapultującego, aby umożliwić większą kontrolę

Łowca
 • Kostur elektryczny
  • Zwiększono prędkość animacji uniku Kostura elektrycznego
  • Zwiększono prędkość wszystkich animacji ataków Kostura elektrycznego
  • Skrócono czas przebywania w animacji superzdolności Kostura elektrycznego i związanych z nim ataków wręcz, umożliwiając wcześniejszy ruch i atak po jej zakończeniu
  • Zwiększono zasięg wszystkich ataków obszarowych Kostura elektrycznego

Czarownik
 • Szybowanie
  • Ogólne
   • Zwiększono początkowy wzrost prędkości pionowej po aktywacji Szybowania, aby umożliwić szybkie przyspieszenie
  • Szybowanie boczne
   • Zwiększono prędkość maksymalną Szybowania bocznego
   • Znacznie zwiększono poziome przyspieszenie Szybowania bocznego, aby ułatwić manewry w powietrzu
   • Zwiększono maksymalną wysokość Szybowania bocznego, aby dopasować ją do innych ruchów pionowych
  • Impuls szybowania
   • Znacznie zwiększono maksymalną prędkość Impulsu szybowania (jest większa od prędkości maksymalnej Impulsu szybowania)
  • Zrównoważone szybowanie
   • Przekalibrowano Zrównoważone szybowanie, dodając prędkości z Impulsu szybowania i poziomego przyspieszenia z Szybowania bocznego.
   • Uwaga od projektantów: Naszym zamiarem było dodać do Zrównoważonego szybowania cech Impulsu szybowania i Szybowania bocznego, nie osiągając jednocześnie pełnej mocy tych umiejętności.

 • Ostrze Świtu
  • Zmniejszono koszt rzucania mieczy w superzdolności Brzask, umożliwiając jeden dodatkowy rzut
  • Zwiększono przedłużenie czasu trwania superzdolności cechą Nieskończony ogień (~+20%)
  • Gdy Szybki atak jest aktywny, wzmocnienie zapewniane przez tę zdolność usuwa wszelkie kary do celności
  • Skrócono czas odnowienia Upadku Ikara z 10 do 6 sekund
  • Zwiększono ilość energii dodawanej za zabójstwo przez zdolność Robi się gorąco do granatu i walki wręcz z 10% do 16%

 • Naprawiono błąd, który pozwalał graczom na rzucanie nieskończonej ilości bomb rozbłyskowych w Jatce


Modyfikacje
 • Modyfikacje, które wpływają na szybkość regeneracji zdolności (np. granatów, walki wręcz i umiejętności klasowych) mają teraz większą wydajność (16,667% na modyfikację). Nadal obowiązuje limit 3 modyfikacji (tempo odnawiania 50%).Tygiel
 • Cotygodniowa wyróżniona playlista (Jazgot, Jatka, Żelazna Chorągiew)
  • Co tydzień będziemy rotować w Tyglu playlisty z Jazgotem, Jatką i Żelazną Chorągwią

 • Mniejsza powtarzalność w Tyglu
  • Włączono ochronę przed powtarzaniem map dla playlist Szybkiej gry, Rywalizacji i Żelaznej Chorągwi

 • Kary dla wychodzących z gry
  • Nieukończone mecze w playlistach rywalizacji w Tyglu będą skutkować ostrzeżeniem lub tymczasowym (30 minut) zawieszeniem uczestnictwa w playlistach: rywalizacja i Ozyrys – rywalizacja

 • Dodano niewidzialną fizykę i ograniczenia przestrzeni, aby utrzymać graczy na zamierzonym terenie rozgrywki na kilku mapach.

 • Żelazna Chorągiew
  • Dostępna w trybie 6v6
  • Limit czasu wynosi 12 minut
  • Limit wyniku wynosi 125 punktów
  • Czas odrodzenia to 7 sekund
  • Wszystkie strefy kontroli startują jako neutralne
  • Dodatkowi Strażnicy (maksymalnie 3) w strefie zwiększają szybkość przejmowania
  • Zacisze Imperatora zostało usunięte z playlisty Żelazna Chorągiew – Kontrola
  • Ciężka amunicja
   • Czas odnawiania powracających podajników amunicji został zredukowany z 90 do 45 sekund
   • Czas odnawiania pierwotnych podajników amunicji został zredukowany z 90 do 30 sekund

 • Rozgrywka w Tyglu/zmiany w kwestii amunicji
  • Czas trwania meczu w Szybkiej grze (Starcie, Kontrola, Supremacja) został wydłużony do 10 minut; odpowiednio dostosowano również limity punktowe

 • Wszystkie tryby
  • Zwiększono czas uznania zabójstwa i asysty z 2 do 2,5 sekundy
  • Zwiększono ilość energii superzdolności przyznawanej graczom za zabójstwa i asysty
  • Pokonani gracze, którzy mieli ciężką amunicję, tracą ją, a połowa z niej pojawia się na ziemi
   • Amunicja jest widoczna dla wszystkich graczy i wszyscy mogą ją podnieść
   • Amunicja znika po 30 sekundach
   • Amunicja wymaga pełnej, trwającej 0,25 sekundy interakcji – nie wystarczy po niej przejść
   • Interakcja zostanie przerwana, jeśli gracz odniesie obrażenia

Szybka gra
 • Wszystkie tryby
  • Czas trwania meczu wydłużył się do 10 minut; odpowiednio dostosowano również limity punktowe
  • Czas odrodzenia we wszystkich trybach Szybkiej gry zmniejszył się z 5 do 2 sekund
  • Czas odnawiania powracających podajników amunicji został zredukowany z 90 do 60 sekund
  • Neutralne podajniki w Starciu/Supremacji pozostają niezmienione
  • Superzdolność gracza nie będzie już wyświetlana na ekranie
   • Gracze mogą nadal sprawdzić tę informację na ekranie śmierci oraz w trybie nawigacji (gdy wypuszczają Ducha)
   • Wyświetlanie superzdolności pozostaje niezmienione w trybie rywalizacji

 • Kontrola
  • Czas odnawiania pierwotnych podajników ciężkiej amunicji został zredukowany z 90 do 30 sekund
  • Zmieniono ilość energii superzdolności przyznawanej za przejmowanie stref
   • Gracze z przejmującej drużyny dostają jej teraz odrobinę mniej
   • Gracze uczestniczący w samym przechwytywaniu otrzymują podwójną ilość energii

 • Starcie/Supremacja
  • Czas odnawiania pierwotnych podajników ciężkiej amunicji został zredukowany z 90 do 60 sekund

Rywalizacja (łącznie z Próbami Dziewiątki)

 • Wszystkie tryby
  • Śledzenie zostało wyłączone
  • Uwaga od projektantów: Pozwoli to na lepsze oskrzydlanie i demonstrację indywidualnej mocy.

 • Przetrwanie
  • Czas odnawiania powracających neutralnych podajników amunicji został zredukowany z 75 do 45 sekund
  • Czas odrodzenia został obniżony do 7 sekund

 • Odliczanie
  • Czas odnawiania powracających neutralnych podajników amunicji został zredukowany z 60 do 45 sekund
  • Obniżono czas blokady odrodzenia z 20 do 7 sekund
  • Gracze nie będą już tracili żetonów ożywiania podczas śmierci

Skrzynki z ciężką amunicją w Tyglu
 • Rakiety
  • Jest: 1 rakieta
  • Było: 2 rakiety

 • Granatniki z bębnem
  • Nadal 4 granaty

 • Granatniki jednostrzałowe
  • Jest: 6 granatów (może zostać ograniczone rozmiarem ekwipunku dla broni)
  • Było: 4 granaty

 • Karabiny snajperskie
  • Jest: 6 strzałów
  • Było: (zmiennie) 2 magazynki, limit 6

 • Strzelby
  • Jest: 5 strzałów
  • Było: (zmiennie) 2 magazynki, limit 4

 • Strzelby gładkolufowe
  • Jest: 6 strzałów
  • Było: (zmiennie) 2 magazynki, limit 4

 • Karabiny fuzyjne
  • Jest: 5 serii
  • Było: (zmiennie) 4-5 strzałów w zależności od rozmiaru magazynka

 • Cewka z Wardcliff
  • Nadal 1 salwa

 • Miecze
  • Jest: 6 ciosów
  • Było: 30% całkowitej energii, limit 9 ciosów

 • Liniowe karabiny fuzyjne
  • Jest: 4 strzały
  • Było: (zmiennie) 2 magazynki, limit 6

 • Poszukiwacz
  • Jest: 8 granatów
  • Było: 4 granaty

 • Legenda Acriusa
  • Jest: 4 strzały
  • Było: (zmiennie) 2 magazynki, limit 4

 • Działo grawitacyjne
  • Jest: 6 strzałów
  • Było: (zmiennie) 2 magazynki, limit 4

 • Kolonia
  • Nadal 4 strzały

 • A.D.R.I.A.N.
  • Jest: 8 strzałów
  • Było: (zmiennie) 2 magazynki, limit 6

 • Borealis
  • Jest: 8 strzałów
  • Było: (zmiennie) 2 magazynki, limit 6

Nie możesz zobaczyć tej zawartości.
preload icon
preload icon
preload icon