JavaScript is required to use Bungie.net

POMOC

keyboard_arrow_up

Formularz kontaktowy: wycofanie zgody – CCPA

Wszystkie platformy
Bungie zobowiązane jest do ochrony danych osobowych użytkowników. Mieszkańcy stanu Kalifornia upoważnieni są do cofnięcia zgody na sprzedaż swoich danych osobowych firmom zewnętrznym. Aby złożyć taki wniosek, wypełnij niniejszy formularz. Dołożymy wszelkich starań, by odpowiedzieć w ciągu 45 dni.


  • Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia i pragniesz uzyskać kopię danych, które Bungie przechowuje na twój temat, albo zażądać ich usunięcia, kliknij ten link i skorzystaj z formularza. 

  • Jeśli jesteś mieszkańcem kraju Unii Europejskiej i pragniesz skorzystać z jednego ze swoich praw wynikających z RODO, kliknij ten link i skorzystaj z formularza. 

  • Uwaga: wszystkie odpowiedzi na przesyłane formularze kontaktowe udzielane będą w języku angielskim. 

Aby usprawnić przetworzenie swojego wniosku, upewnij się, że wszystkie pola zostały uzupełnione dokładnymi i szczegółowymi informacjami.
Nie możesz zobaczyć tej zawartości.
preload icon
preload icon
preload icon