JavaScript is required to use Bungie.net

#Recruitment

Изменено (FlygandeMunken): 4/17/2017 7:07:54 AM
0

Looking for Swedish guardians!

Heter Flygandemunken på psn och letar efter en svensk klan eller svenska spelare! Är sugen på att få de sista trophies eller bara lite folk att spela med. Är 22 år gammal och spelar ganska ofta efter 1600. Är det någon som läser så hör gärna av er!

Публикуется на языке:

 

Играйте достойно. Потратьте минутку на ознакомление с нашими правилами, прежде чем отправлять вашу запись. Отмена Изменить Создать боевую группу Опубликовать

У вас нет прав для просмотра этих материалов.
;
preload icon
preload icon
preload icon