JavaScript is required to use Bungie.net

Вербовка в клан

Поиск клана или новых участников.
Изменено (dostdenzel): 7/8/2019 1:14:12 PM
1

[PS4] Nieuwe Nederlandse clan: The Dutch Shadows

Welkom! De clan is pas recent aangemaakt vanwege het feit dat ik nooit een hele actieve Nederlandse clan kon vinden. De clan is ervoor bedoeld om nieuwe mensen te vinden waarmee je samen activities kan doen en elkaar kan helpen. Er zijn geen verplichtingen en iedereen is welkom. https://www.bungie.net/en/ClanV2?groupid=3806733

Публикуется на языке:

 

Играйте достойно. Потратьте минутку на ознакомление с нашими правилами, прежде чем отправлять вашу запись. Отмена Изменить Создать боевую группу Опубликовать

Смотреть всю тему
У вас нет прав для просмотра этих материалов.
;
preload icon
preload icon
preload icon