JavaScript is required to use Bungie.net

Вербовка в клан

Поиск клана или новых участников.
4/17/2019 7:41:04 PM
0

Searching for a Dutch PSN clan

Moi, Because im dutch! Ik zoek een clan die nog actief is op de PSN en nog enige Raid runs of andere activiteiten bij langs gaat. Ik speel sinds Oryx zijn gezicht liet zien in Destiny 1. Dit voornamelijk op de Xbox. Sind kort weer de smaak te pakken op de PSN en mijn handen jeuken naar de nieuwe raids die ik nog niet heb mogen voltooien.

Публикуется на языке:

 

Играйте достойно. Потратьте минутку на ознакомление с нашими правилами, прежде чем отправлять вашу запись. Отмена Изменить Создать боевую группу Опубликовать

У вас нет прав для просмотра этих материалов.
;
preload icon
preload icon
preload icon