JavaScript is required to use Bungie.net

Вербовка в клан

Поиск клана или новых участников.
Изменено (Xenodorf): 6/17/2018 6:27:28 PM
0

Xbox Clan looking for Swedish members!

Klanen The Sparks of Light håller på att göras om till en svensk klan och söker nya svenska medlemmar. Alla är välkomna att göra vad dom vill i Destiny 2, men vi founders är väldigt intresserade av att spela all end-game content (inklusive raids!!). Vi hoppas att skapa ett community där alla kan hitta någon att vara med och göra den aktivitet de vill göra.

Публикуется на языке:

 

Играйте достойно. Потратьте минутку на ознакомление с нашими правилами, прежде чем отправлять вашу запись. Отмена Изменить Создать боевую группу Опубликовать

У вас нет прав для просмотра этих материалов.
;
preload icon
preload icon
preload icon