JavaScript is required to use Bungie.net

Вербовка в клан

Поиск клана или новых участников.
впервые опубликовано в:Destiny of Sweden
Изменено (MrSalty): 10/21/2017 9:08:10 PM
3

PC clan, medlemmar sökes

Tjena, vi är just nu en liten grupp som vill utöka antalet medlemmar och söker därför fler medlemmar. Vi är just nu enbart bara medlemmar som har känt varandra sen innan men självklart så vill vi få in annat folk för att ha roligt tillsammans när man spelar. Vi kör oftast PVE men kommer också köra PVP ifall det behövs. De flesta i gruppen har spelat destiny 1 och vet vad som krävs för destiny 2. Vi flesta är i 20 årsåldern. Så om ni vill gå med i en schysst svensk PC clan så häng på.
English
#Clans #Sweden

Публикуется на языке:

 

Играйте достойно. Потратьте минутку на ознакомление с нашими правилами, прежде чем отправлять вашу запись. Отмена Изменить Создать боевую группу Опубликовать

Смотреть всю тему
У вас нет прав для просмотра этих материалов.
;
preload icon
preload icon
preload icon