JavaScript is required to use Bungie.net

Вербовка в клан

Поиск клана или новых участников.
10/25/2017 2:16:42 PM
0

PC Svensk clan öppen för alla.

Hej vi är en liten clan som blir större och större för varje dag, vi är alla trevliga i denna clanen och vi ska kunna spela tillsammans och ha roligt tillsammans. Så om du känner att du passar in och respekterar våra regler så häng på. Såklart så har vi en discord kanal för gruppen med. 1: Ingen rasism, sexism eller andra trakaserier. Tänk på personen på andra sidan skärmen 2: Ha kul, njut av livet/spelet 3: Fuktiga mejmejs är ett måste, inga reposts här 4: Om det är någonting, var vänliga att @Admin eller någon av oss, så hjälper vi er så snabbt vi kan!
English
#clan #Clans #Sweden

Публикуется на языке:

 

Играйте достойно. Потратьте минутку на ознакомление с нашими правилами, прежде чем отправлять вашу запись. Отмена Изменить Создать боевую группу Опубликовать

У вас нет прав для просмотра этих материалов.
;
preload icon
preload icon
preload icon