JavaScript is required to use Bungie.net

Форумы

10/5/2017 9:11:23 PM
1
Heey heb zou graag willen joinen met een maat van me, we zoeken een relaxte group op nightfal enz te doen. Ik heb je een bericht gestuurd nick. seb-rule
English

Публикуется на языке:

 

Играйте достойно. Потратьте минутку на ознакомление с нашими правилами, прежде чем отправлять вашу запись. Отмена Изменить Создать боевую группу Опубликовать

У вас нет прав для просмотра этих материалов.
;
preload icon
preload icon
preload icon