JavaScript is required to use Bungie.net

Вербовка в клан

Поиск клана или новых участников.
Изменено (MrSalty): 9/21/2017 11:01:12 PM
0

[PC] Svensktalande personer sökes för att utöka den saltigaste clanen i destiny.

Vi välkomnar alla spelare som vill ha roligt och njuta av destiny 2 på PC. Små regler: * Alla åldrar är välkomna. * Personer som är racistiska, hotsamma eller vill förstöra för andra, vill vi inte ha med. * Va trevliga mot varandra * Ha kul

Публикуется на языке:

 

Играйте достойно. Потратьте минутку на ознакомление с нашими правилами, прежде чем отправлять вашу запись. Отмена Изменить Создать боевую группу Опубликовать

У вас нет прав для просмотра этих материалов.
;
preload icon
preload icon
preload icon