JavaScript is required to use Bungie.net

POMOC

keyboard_arrow_up
2020-11-12
Destiny 2: Mecze prywatne Gambitu – przewodnik
Destiny 2
Xbox One
PlayStation 4
PC

Mecze prywatne umożliwiają graczom stworzenie własnego lobby, aby grać w Gambicie. Dowódca drużyny ogniowej, który stworzy lobby, będzie mógł wybierać spośród różnych opcji, tworząc mecz z udziałem znajomych i członków klanu.

Aby stworzyć lobby meczu prywatnego w Gambicie, dowódca drużyny ogniowej musi otworzyć Nawigatora, wybrać Gambit, po czym wybrać opcję meczu prywatnego. To pozwoli dowódcy drużyny ogniowej na wybranie ustawień meczu w menu „opcje gry”. Gracze, którzy chcą dołączyć do istniejącego meczu prywatnego, muszą dołączyć do drużyny ogniowej innego gracza, który znajduje się aktualnie w lobby meczu prywatnego.

Opcje gry

„Opcje gry” to miejsce, w którym twórca lobby meczu prywatnego wybiera ustawienia dla meczu prywatnego. Opcje rozgrywki to:

TYP ROZGRYWKI
 • Ta opcja określa tryb rozgrywki w meczu prywatnym.

MAPA
 • Ta opcja określa arenę w meczu prywatnym.

WROGOWIE
 • Ta opcja określa wersją każdej wrogiej rasy, z którą gracze się zmierzą.

PRÓG PRZYZWANIA
 • Ta opcja określa liczbę okruchów wymaganą do przyzwania Pradawnego.

NAJAZD
 • Ta opcja określa, czy najazdy będą zależeć od mocy, a także czy najeźdźcy będą oznaczani odpowiednią plakietką.


Po wybraniu wszystkich opcji gry dowódca drużyny ogniowej musi wcisnąć przycisk „Uruchom”, aby rozpocząć mecz prywatny.

Zmiana drużyn

W meczach prywatnych gracze mogą przełączać się między zespołami Alpha i Bravo. Można to zrobić na orbicie przed uruchomieniem meczu prywatnego, lub gdy gracz jest żywy po rozpoczęciu meczu prywatnego. Aby zmienić drużynę:

Aby zmienić drużynę na orbicie:
 • Na PlayStation 4 wciśnij: L1/R1
 • Na Xbox One wciśnij: LB/RB
 • Na PC wciśnij: A/D
  • Własne mapowanie klawiszy na PC nie wpływa na to ustawienie.

Aby zmienić drużynę w trakcie gry:
 • Na PlayStation 4 i Xbox One: Wciśnij i przytrzymaj dół na krzyżaku w trybie nawigacji (z wyciągniętym duchem)
 • Na PC: Wciśnij i przytrzymaj strzałkę w dół w trybie nawigacji (z wyciągniętym duchem)
UWAGA: Własne mapowanie klawiszy WPŁYNIE na to ustawienie na PC, a gracze są w stanie stworzyć sytuację, w której nie będzie ustawienia klawiszy do zmiany drużyny w trakcie gry. Gracze, którzy znaleźli się w tej sytuacji, powinni przywrócić domyślne ustawienia klawiszy w menu ustawień.


Kanał głosowy

W meczach prywatnych gracze mogą przełączać się między kanałami głosowymi zespołu i drużyny ogniowej. Kanał głosowy zespołu pozwoli graczom na komunikację jedynie z innymi członkami ich zespołu (np. Zespół Alfa). Kanał głosowy drużyny ogniowej umożliwi bezpośrednią komunikację wszystkim graczom w meczu prywatnym.

Kanały głosowe są nieaktywne na orbicie, a wszyscy gracze mogą się komunikować w lobby meczu prywatnego. Gdy mecz prywatny zostanie uruchomiony, każda drużyna zostanie domyślnie przypisana do kanału głosowego zespołu.

Niezależnie od wybranego kanału głosowego gracze nie mogą komunikować się z innymi graczami w ich lobby, którzy nie znajdują się na tym samym kanale głosowym. Na przykład: Osoba na kanale głosowym drużyny ogniowej nie może komunikować się z członkami drużyny, którzy wybrali jedynie obecność na kanale głosowym zespołu i vice versa.

Aby zmienić kanał głosowy w trakcie meczu prywatnego:
 • Na PlayStation 4 i Xbox One: Wciśnij i przytrzymaj lewo lub prawo na krzyżaku w trybie nawigacji (z wyciągniętym duchem)
 • Na PC: Wciśnij i przytrzymaj lewą lub prawą strzałkę w trybie nawigacji (z wyciągniętym duchem)
UWAGA: Własne mapowanie klawiszy WPŁYNIE na to ustawienie na PC, a gracze są w stanie stworzyć sytuację, w której nie będzie ustawienia klawiszy do zmiany kanału głosowego w trakcie gry. Gracze, którzy znaleźli się w tej sytuacji, powinni przywrócić domyślne ustawienia klawiszy w menu ustawień.
Nie możesz zobaczyć tej zawartości.
preload icon
preload icon
preload icon