JavaScript is required to use Bungie.net

Wiadomość od dyrektora naczelnego Bungie Pete'a Parsonsa

Po pierwsze pragnę przeprosić wszystkich, którzy doświadczyli w Bungie czegoś, co nie było bezpiecznym, sprawiedliwym i profesjonalnym środowiskiem pracy. Nie jestem tu po to, by odpierać zarzuty czy poddawać w wątpliwość doświadczenia, którymi podzieliły się dziś osoby, które zaszczyciły nasze studio swoim czasem i talentem. Nasze działania – a w niektórych przypadkach ich brak – przyniosły tym ludziom ból. Przepraszam w imieniu swoim oraz wszystkich osób w Bungie, o których wiem, że czytając te relacje odczuły głęboką empatię i smutek.  

W ciągu ostatnich kilku lat pracowaliśmy, by wprowadzić znaczące zmiany w Bungie:  
 • Usunęliśmy szkodliwe czynniki z naszego studia bez względu na zajmowane stanowiska, starszeństwo czy stosunki interpersonalne – jest to działanie, które możemy podjąć tylko wtedy, gdy nieodpowiednie zachowanie zostaje zgłoszone przez dzielne osoby lub jest jawne. Nie zawsze zachowaliśmy przejrzystość w kwestii tego, co doprowadziło do zwolnienia, ani nie reagowaliśmy w sposób wystarczająco szybki, ale nie będziemy tolerować toksycznego zachowania u nikogo. Bycie „gwiazdą rocka” nie jest wymówką bez względu na wyniki, którymi może poszczycić się dana osoba. 
 • Dzisiaj po raz pierwszy czytamy i analizujemy całą opisaną historię. Sądzimy, że ludzie, których zachowanie uzasadniało usunięcie z naszej firmy, zostali już zwolnieni bądź nie pracują już dla Bungie, ale jeśli światło dzienne ujrzą nowe informacje – czy to przez tę relację czy poprzez zgłoszenia anonimowych osób – podejmiemy na tej podstawie działania oraz uczciwie zbadamy sprawę. 
 • Skupiliśmy się na lepszym planowaniu i rozsądniejszych datach premier, łącznie z ostatnimi przesunięciami Twierdzy Cieni, Poza Światłem oraz Królowej-Wiedźmy, by dać priorytet zdrowiu zespołu, jednocześnie wciąż zapewniając jakość i doszlifowanie, którego oczekuje nasza społeczność.  
 • Napędzani częściowo przez toczące się z naszym zespołem konwersacje oraz wychodzące na światło dzienne historie z naszej branży, zmieniliśmy naszą organizację i podjęliśmy wysiłki nakierowane na większą integrację, różnorodność i sprawiedliwość w Bungie. Wysiłki te to między innymi ponowne powołanie Komitetu Różnorodności w Bungie, stworzenie kilku nowych klubów integracyjnych prowadzonych przez pracowników, takich jak Black@Bungie, Women@Bungie, Trans@Bungie i Accessibility@Bungie (kolejne pojawią się wkrótce), zatrudnienie oddanych i szanowanych liderów w celu lepszego wspierania naszych klubów oraz zespołu, oraz skupienie się na integracji, różnorodności i sprawiedliwości w Bungie.  
 • W 2021 zaczęliśmy analizować nasze procesy związane z rekrutacją, kompensacją oraz systemem awansów. Obejmuje to audyt wynagrodzeń przeprowadzony przez firmę zewnętrzną, którego celem jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie potencjalnych nierówności. W dalszym ciągu badamy i przeprojektowujemy nasze systemy i procesy związane z zespołem, aby skorygować niezamierzone rezultaty i upewnić się, że nierówności nie będą częścią niejasnego systemu. 
 • Od 2018 śledzimy kompozycję naszego zespołu i otwarcie dzielimy się liczbami ze wszystkimi w naszym studiu. Dziś chciałbym podzielić się z wami naszymi postępami:  
   • W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy w Bungie liczbę pracowników identyfikujących się jako kobiety oraz członkowie z niedostatecznie reprezentowanych społeczności do odpowiednio 20,5% i 18,6%.    
   • W 2021 odpowiednio 31% i 23% wszystkich nowo przyjętych pracowników identyfikowało się jako kobiety oraz ludzie z niedostatecznie reprezentowanych społeczności.  
   • Na szczeblu kierowniczym 22,5% oraz 20% naszej kadry kierowniczej identyfikuje się jako kobiety lub ludzie z niedostatecznie reprezentowanych społeczności. Szczebel kierowniczy w Bungie definiowany jest jako osoby podejmujące decyzje, posiadające duży wpływ na ogólny sukces głównych inicjatyw, odpowiedzialne za wpływ i kariery całych działów ludzi, i będące siłą napędową długoterminowych sukcesów studia.  
   • Dziś kobiety lub osoby z niedostatecznie reprezentowanych społeczności stanowią 50% członków zarządu Bungie. Dodatkowo 40% przedstawicieli zespołu kierowniczego Bungie to kobiety lub członkowie niedostatecznie reprezentowanych społeczności.    
   • We wrześniu opublikowaliśmy aktualizację omawiającą nasze ostatnio podjęte oraz zaplanowane działania w zakresie integracji, różnorodności i sprawiedliwości, obejmujące usunięcie obowiązkowej klauzuli arbitrażowej dla obecnych i przyszłych pracowników.  
   • Możecie przeczytać nasz pełny wrześniowy raport na Bungie.net. Będziemy dzielić się kolejnymi raportami w przyszłości. Choć jeszcze daleko nam do miejsca, w którym chcielibyśmy się znajdować, jesteśmy podbudowani pozytywnymi zjawiskami, który obserwujemy dzięki zatrudnianiu bardziej zróżnicowanych talentów z całego świata, zwłaszcza spośród tych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z branżą gier. Te działania są w toku i wymagają czujności, aby zagwarantować nieustanną poprawę.  

Jestem podbudowany postępami, jakie poczyniliśmy, ale to nie wystarczy. Trwało to też zbyt długo. Nie wymazuje to również złych doświadczeń, jakie spotkały ludzi w naszym studiu.   

Moja praca dyrektora naczelnego polega na braniu pod uwagę zarówno przeszłości, jak i przyszłości, oraz byciu odpowiedzialnym za całość, tu i teraz. Rozmawiając z zespołem Bungie, czytając relacje i patrząc, jak uprzednio poznane oraz nowe informacje wychodzą na jaw, jest jasne, że wciąż czeka nas praca.   

I zobowiązuję się do niej. Nie jesteśmy jeszcze studiem, którym mamy potencjał się stać, ale jesteśmy na dobrej drodze. Nie ustaniemy w tych działaniach ani ich nie wyhamujemy, ponieważ jesteśmy świadomi, że podróż ku integracji, różnorodności i równości sama w sobie jest celem, do którego wszyscy dążymy. Jest to kluczowe dla osiągnięcia naszej wizji i zrealizowania potencjału otwartego, sprawiedliwego domu kreatywnego i technicznego mistrzostwa, jakim powinno być Bungie.  

„Przez śmiałość do gwiazd” to motto, które od początku napędza silnik naszej kreatywności. W tym samym duchu nadziei i doskonalenia się bierzemy się za czekającą nas pracę z ludźmi. Nasze obecne i przyszłe inicjatywy dotyczące troski o nasz zespół zdefiniują przyszłość Bungie i stanowią nasz najważniejszy cel. Jesteśmy wdzięczni i pełni pokory, mogąc kontynuować tę pracę, a czekająca nas droga dodaje nam energii.  

-pete
Nie możesz zobaczyć tej zawartości.
preload icon
preload icon
preload icon