JavaScript is required to use Bungie.net

Clan Recruitment

Look for Clans or seek new members.
9/9/2019 9:33:58 AM
2

(DUTCH) Op zoek naar een gezellige actieve ps4 Clan? (DISCORD)

Hi! Spreek jij de Nederlandse taal en ben je op zoek naar actieve gezellige 18+ clan? Members zijn veel online en helpen elkaar graag in de verschillende activiteiten binnen Destiny 2. [b]Je bent van harte welkom![/b] Maar let op, wat jij van een ander verwacht, verwachten wij ook van jou. Actief zijn en elkaar helpen. Dit betekend niet dat je elke dag online moet zijn, maar 1x per week is toch wel gewenst. Ben jij onze nieuwe member? Klik dan op de onderstaande link en join. http://www.bungie.net/en/Clanv2?groupid=2947839 [b]Discord [/b] Wij gebruiken de discord app om activiteiten met elkaar te ondernemen. Discord is ingeregeld met verschillende bots waarin je ook je stats kan opvragen voor PvP en PvE. Je ontvangt een uitnodiging in de destiny companion app of via PSN als je een clan invite geaccepteerd hebt. Ben je 4 tot 6 weken niet online dan zijn wij helaas genoodzaakt je te kicken zodat nieuwe actieve members weer kunnen joinen. Hopelijk tot snel!

Posting in language:

 

Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Cancel Edit Create Fireteam Post

View Entire Topic
You are not allowed to view this content.
;
preload icon
preload icon
preload icon