JavaScript is required to use Bungie.net

Forums

10/10/2019 3:09:16 PM
1
Hey, Ik heet arne ik zou graag jullie clan joinen Alvast bedankt.
English

Posting in language:

 

Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Cancel Edit Create Fireteam Post

  • Edited by ParraNL-V2: 10/19/2019 9:45:57 PM
    Hi arne, sorry krijg nu pas melding van de app dat je een bericht hebt achter gelaten. Momenteel zitten we vol met actieve members maar gaan een tweede clan opstarten. Ik zet je op de lijst om je uit te nodigen als deze in de lucht is! Cheers

    Posting in language:

     

    Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Cancel Edit Create Fireteam Post

You are not allowed to view this content.
;
preload icon
preload icon
preload icon