JavaScript is required to use Bungie.net

Clan Recruitment

Look for Clans or seek new members.
6/1/2019 11:36:18 AM
0

=DG =DutchGlory Zoekt actieve Nederlandse spelers!

[b]Wij nemen nieuwe mensen aan![/b] Wij zijn opzoek naar mensen die actief Destiny spelen. Je hoeft geen held te zijn, wij moeten ook nog leren. Ik zelf heb Destiny 1 helemaal uitgespeeld en Destiny 2 op de PS4 (Zonder uitbreidingen). Wij hebben ook een Discord server, en een Teamspeak server. Lijkt het je wat om zo af en toe gezellig mee te knallen? Wij zijn overal voor in! Groetjes, Punisher88 | Jostykiller | WAXWEASEL

Posting in language:

 

Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Cancel Edit Create Fireteam Post

You are not allowed to view this content.
;
preload icon
preload icon
preload icon