JavaScript is required to use Bungie.net

Clan Recruitment

Look for Clans or seek new members.
3/11/2019 5:44:25 PM
0

[PC] [EU] Dutch clan "Legion Of Dankness" [LOD] Looking for new members!

We are Legend We are Legion We are Forever ---- Nederlandse (Destiny 2) Clan, wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die: - Zich Volwassen kunnen gedragen - Fan zijn van PvE / PvP - Actief Zijn - Gebruikmaken van Discord - En vooral gezellig zijn! Een mooi eind opweg richting die eisen? [url=https://www.bungie.net/en/ClanV2?groupid=3059201]Join onze clan[/url] En kom gezellig langs op [url=https://discord.gg/UmkaE47]Discord[/url] Naast Destiny 2 worden er ook (veel) andere games gespeeld!

Posting in language:

 

Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Cancel Edit Create Fireteam Post

You are not allowed to view this content.
;
preload icon
preload icon
preload icon