JavaScript is required to use Bungie.net

Service Warning
Destiny 2 will be temporarily offline tomorrow for scheduled maintenance. Please stay tuned to @BungieHelp for updates.

Clan Recruitment

Look for Clans or seek new members.
Edited by Kustgalten: 9/2/2014 11:17:08 AM
4

Swedish Alliance - Raid Confluence Sweden

Hej. Vi är ett samarbete på åtta klaner som har gått ihop i en allians som vi kallar Raid Confluence Sweden. Kolla gärna in oss och gå med. Nedan kan du läsa om alliansens tankar och om dom klaner som är med. "We are each other's destiny" Raid Confluence Sweden är en allians för likasinnade klaner eller enskilda spelare att förenas i. Grundpelare för alliansen är att lyfta fram det samarbete som erfordras för att skapa bra, roliga och sammansvetsade fireteams. Alliansen Raid Confluence Sweden strävar efter spelglädje och ser tävlingsinstinkt och humor som en del av vår synergi när vi står inför Stike, Story, Explore och Crucible. Där vi tillsammans kämpar efter legendariska och exotiska gears, vapen och medaljer. Slutligen väntar Endgame och Raids. // RCS http://www.bungie.net/en/Clan/164016 [u][i][b]Raid Confluence Sweden[/b][/i][/u] - Klaner [i][b]Side By Side[/b][/i] "Streangth of the Wolf is the Pack" http://www.bungie.net/en/Clan/135585 Founder: DennyTwist Mission statement: Now this is the Law of the Jungle -- as old and as true as the sky; And the Wolf that shall keep it way prosper, but the Wolf that shall break it must die. As the creeper that girdles the tree-trunk the Law runneth forward and back - For the streangth of the Pack is the Wolf, and the streangth of the Wolf is the Pack. [i][b]CloaksNDaggers[/b][/i] http://www.bungie.net/en/Clan/99007 Founder: MrForzum. Mission statement: We are an effective team. We will explore, loot, strike, raid & demolish pur foes in the crucible. We will be hidden in plain sight. Expect us... [i][b]Everything or Nothing[/b][/i] [EON] http://www.bungie.net/en/Clan/112851 Founder: Spelpojken. Mission statement: Group for swedish gamingcomunity EoN (and friends). Open to all real-world friends on EoN. Welcome!!! [i][b]Petters Pojkar[/b][/i] "Kicking ass and taking names" http://www.bungie.net/en/Clan/175245 Founder: Babulanta. Mission statement: En inofficiell Gamereactor klan där svenska Gameractor-medlemmar kan samlas och lira! [b][i]Vjay[/i][/b] [Vjay] "Wa Wa Wa Wa Waterloo - Du är mitt öde, mitt Waterloo" http://www.bungie.net/en/Clan/138177 Founder: Tennfors Mission statement: We're a couple of badass viking swedes who go way back to the BF4 days! Often play with Playstation party chat and Swedish is the preferred language. [i][b]Guardians of Sweden[/b][/i] http://www.bungie.net/en/Clan/Detail/64517 Founder: GazimalukeSWE. Mission statement: A group for swedish Destiny players. [i][b]Hemvärnet Old Guardians[/b][/i] [HoG] http://www.bungie.net/en/Clan/114438 Founder: Kustgalten Mission statement: Vad sägs om en grupp svenska Guardians som spelar Destiny för att det är kul helt enkelt. Vi spelar när ni har tid över och vill lira med likasinnade. Humor och skratt har vi givetvis nära tillhands. Bli en gammal hemvärnare du med :)
English
#Clans #Raid #Sweden

Posting in language:

 

Cancel Edit Create Fireteam Post Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post.

You are not allowed to view this content.
;
preload icon
preload icon
preload icon