JavaScript is required to use Bungie.net

Clan Recruitment

Look for Clans or seek new members.
6/24/2019 10:24:07 AM
1

[SWE - PC] Letar efter svenskar. nya, casuals och raiders är välkomna.

[b]Tjena![/b] Den of Nerds är ett nytt clan som letar efter svenskar som vill också spela Destiny 2 med andra spelare och hitta nya kompisar. Vårat focus är mer mot endgame hållet; Crucible, Nightfalls, Gambit och Raids. Så fort vi får upp tillräckligt med folk så kommer events göras regelbundet så det alltid händer något som du kan hänga med på. Vi letar efter mer åt mognare hållet, visar respekt och är snäll mot dina clan medlemmar. Vi har en dedikerad Discord server för att använda också. Känner du att detta är en clan jag vill vara med, då är det bara att joina. Tack för din tid och ha en bra dag. o/ [b]MVH Kasper[/b]

Posting in language:

 

Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Cancel Edit Create Fireteam Post

View Entire Topic
You are not allowed to view this content.
;
preload icon
preload icon
preload icon