JavaScript is required to use Bungie.net

Help

Help us help you.
Edited by BenGates: 4/15/2019 9:16:09 AM
1

Destiny 2 nie uruchamia się

Destiny 2 nie uruchamia się próbowałem już odinstalowania gry i zainstalowania ja z powrotem ale to nic nie dało czasami pokazuje sie w procesach destiny 2 ale się nie uruchamia sterowniki mam aktualne i wszystkie vc redist i directx aktualnie mam Windows 10 1809 64x proszę o pomoc bo już nie mam pomysłu co zrobić zeby sie właczyła
Polski
#Help #gameplay

Posting in language:

 

Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Cancel Edit Create Fireteam Post

View Entire Topic
 • Hi there. Appreciate your report. If that doesn't work, you may want to uninstall the game, [url=https://www.bungie.net/en/Help/Article/12539]clear your console cache[/url], then reinstall the game.

  Posting in language:

   

  Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Cancel Edit Create Fireteam Post

  3 Replies
  You are not allowed to view this content.
  ;
  preload icon
  preload icon
  preload icon