JavaScript is required to use Bungie.net

Help

Help us help you.
4/15/2019 10:21:50 AM
1

Mam bana za błąd gry w gambice w destiny 2

Wyrzucono mnie i zbanowano w gambice. Nic nie zrobiłem i jeszcze pisało 'aby zagrac w destiny 2 musisz zrestartować aplikacje battle.net' wyrzucony z meczu został ja i kolega a reszta została, proszę żebyście mnie odbanowali i naprawili bład gry.
Polski
#Help #gameplay

Posting in language:

 

Cancel Edit Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Create Fireteam Post

You are not allowed to view this content.
;
preload icon
preload icon
preload icon