JavaScript is required to use Bungie.net

#Recruiting

7/1/2004 12:45:34 PM
5

is halo al uit in andere landen?

Is halo 2 al uit in andere landen zo ja welke landen. En ik heb in het nederlands geschreven om eens te kijken of er hier veel belgen en nederlanders zijn hehehehehehehe

Cancel Edit Create Fireteam Post Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post.

preload icon
preload icon
preload icon
You are not allowed to view this content.